Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε Τ.Π.Ε.

Help with Search courses

Οδηγίες για την αξιοποίηση του λογισμικού Microsoft OneNote.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Moodle - Βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου μαθημάτων.

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Schoolportal.

Οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας Sharepoint